AVG PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging ZNEO.,
gevestigd te  Zuidwolde(Bedum),..hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:  

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel 
Welke persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn 
Ontvangers
..
         
Onderzoeken of u lid kan worden 
·   Voornaam
Uitvoering van de overeen- komst 
Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden 
KNLTB
 
·   Achternaam
en 
·   Adres 
 
·   Geboorte datum 
het uitvoeren van de lidmaatschaps overeenkomst.
·   Telefoon nummer
 
·   E-mail adres
 
·   pasfoto
 
.
Administratie
·   Voornaam
Uitvoering van de overeen- komst 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
·   ledenadministratie
·   Achternaam
·   secretaris
·   Adres
·   penningmeester
·   Telefoon nummer
 
·   E-mail adres
 
   
COMMUNICATIE
·   Voornaam
Uitvoering van de overeen- komst 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst 
·   Verwerker nieuwsbrief,
·   Achternaam
·   E-mail adres
 
 
 

Vanwege de nieuwe privacywet zijn we er als vereniging aan gehouden om na beëindiging van uw lidmaatschap, uw gegevens hooguit 2 jaar te bewaren, tenzij fiscale regels anders bepalen. In dat geval is de bewaartermijn 7 jaar.

Verder vragen wij uw toestemming om naam, telefoonnummer en mailadres te gebruiken voor het telefoongidsje voor alle leden. Als u geen vermelding wilt, kunt u dit bij bovengenoemd mailadres aangeven.