Sponsors

 odn-logo     spandoek AAsports klein

ODN Oil b.v.                                                       AASPORTS Frenk Abrahams
Groningerweg 2                                                 info@aasports.nl 
9781 TW Bedum                                                
www.odn.nl 
email:  info@odn.nl   

  

CarXpert Zuur                                                   Boterdiep, Westzijde 2 c, 9785 AJ Zuidwolde Westerseweg 13                             Telefoon06 54660111
9785 AT Zuidwolde                                           www.waddenzeilen.nl  
Tel: 050-3015283                                              Met een kleine groep het wad op.
Mail: gzz@home.nl                                            mail met schipper Jan Christiaansen. 
Contact

     
     Aanneembureau Joost Bouma 
Eldorado 050-3012571                                                 050 3015762 
 www.tc-eldorado.nl  

Boterdiep wz 15, 9785 AJ Zuidwolde           WS Boterdiep Oostzijde 27-A, 9785 AB Zuidwolde

mr. B.J. (Ben) Mulder is sinds 1990 werkzaam in de fiscale praktijk. Eerst bij de belastingdienst, later in de adviespraktijk. Zijn praktijk is zeer divers en naast gemeentenwoningcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen, adviseert hij een groot aantal cliënten in de commerciële sfeer.Ben is gespecialiseerd in btw, btw-compensatiefonds en overdrachtsbelasting.

  
Rietland
050 5497857