Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Tot en met het jaar waarin je 17 jaar wordt kom je in aanmerking voor het juniorlidmaatschap. Maar in het jaar van je 18de verjaardag  geldt voor het gehele verenigingsjaar het seniorlidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november te gebeuren.
Opzeggen, stuur een email naar egberteuser@ziggo.nl en alicevanulsen@hotmail.com 

Contributie
De “eemalige” inschrijvingskosten voor nieuwe leden bedraagt 16 euro.

 

2018          2019

senioren

€ 105,00   € 105,00

junioren (1e kind)

€ 50,00    € 50,00

junioren (volgende kind(eren))

€ 30,00    € 30,00

rekeningnummer ZNEO:  NL21RABO0305821180

                                            (BIC: RABONL2U)

Men kan zich aanmelden / afmelden (schriftelijk/email) bij onze ledenadministrateur :

Egbert Euser
Kosterijland 3
9785 CB  Zuidwolde
tel. nr: 06 – 11138914
egberteuser@ziggo.nl