Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Tot en met het jaar waarin je 17 jaar wordt kom je in aanmerking voor het juniorlidmaatschap. Maar in het jaar van je 18de verjaardag  geldt voor het gehele verenigingsjaar het seniorlidmaatschap

Contributie
De “eenmalige” inschrijvingskosten voor nieuwe leden bedragen €17,50.

Voor jeugd tot en met 17 jaar bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op het jeugdsportfonds voor het voldoen van contributie en lesgeld.
zie https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen/
Voor vragen hierover: stuur een berichtje naar 

Lidmaatschap per jaar:

2020          2021

senioren

€ 105,00   € 105,00

junioren (1e kind)

€ 50,00    € 50,00

junioren (volgende kind(eren))

€ 30,00    € 30,00

rekeningnummer ZNEO:  NL21RABO0305821180

                                            (BIC: RABONL2U)

Men kan zich aanmelden / afmelden (schriftelijk/email) bij onze ledenadministrateur :

Vincent Hamersma

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november te gebeuren.
Opzeggen, stuur een email naar  en