reglement wintercompetitie

REGLEMENT WINTERCOMPETITIE 2018 – 2019
 
1. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets zonder enige vorm van restrictie. 
    Dit houdt in met voor- en nadeel. De derde set is een super-tiebreak (tot 10 en met een verschil van 2 punten)
2. U wordt vriendelijk verzocht 15 minuten voor aanvang van uw wedstrijd aanwezig te zijn en op uw speeltijd
    in ieder geval speelklaar te zijn.
3. U wordt verzocht een inspeeltijd van maximaal 5 minuten in acht te nemen.
4. Indien u rekening kunt en wilt houden met beide voornoemde punten doet u zowel uw tegenstanders alsook 
   de wedstrijdcommissie en groot plezier.
5. Vergeet niet na afloop van de wedstrijden de eindstanden te noteren op het daarvoor bestemde 
    formulier op het prikbord.
6. Als twee teams gelijk eindigen, beslist het onderlinge resultaat.
7. Als meerdere teams gelijk eindigen, beslist het saldo van de sets van de gelijk geeindigde teams.
8. Is ook het saldo van de sets gelijk dan beslist het saldo van de games.
9. Indien nodig zal de wedstrijdcommissie bij slechte weersomstandigheden een aangepast programma maken.
10. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
11. Er wordt gespeeld in drie poules, dames dubbel, heren dubbel en mix dubbel.
VERHINDERING WINTERCOMPETITIE 2018 – 2019
12. Wedstrijden worden alleen volgens het rooster gespeeld.
13. Kun je onverhoopt niet spelen, zorg dan zelf voor vervanging van ongeveer gelijke speelsterkte. 
14 .Overleg vooraf ook even met de tegenstander indien een speler/speelster vervangen wordt.
15. Mocht je geen vervanger kunnen vinden dan kan in overleg met de wedstrijdcie naar een mogelijke 
     oplossing worden gekeken.
16. Mocht er geen oplossing gevonden kunnen worden, dan wordt de uitslag reglementair vastgesteld.
17. Handelen anders dan hiervoor genoemd zal resulteren in een reglementair vastgestelde uitslag.
 
KANTINEDIENSTEN WINTERCOMPETITIE 2018– 2019 
18. De deelnemers aan de wintercompetitie draaien zelf een kantinedienst.
19. Kun je onverhoopt geen kantinedienst draaien, zorg dan zelf voor vervanging.
20. De ochtend koffiedienst heeft om 09.15 uur de koffie klaar en (desgewenst) de verwarming aangedaan.
21. Daarna gaan de aanwezigen de baan op.
22. Een speler van de tweede partij is 20 minuten eerder aanwezig om verse koffie te zetten. 
      Daarna gaan de spelers van de 2e wedstrijd de baan op.
      Een speler van de eerste wedstrijd heeft vervolgens kantinedienst is van 11.00 – tot een half uur na het begin van 
     de laatste wedstrijd.
      Degene die kantinedienst heeft zorgt ervoor dat na zijn/haar dienst de keuken/kantine netjes wordt achtergelaten.
      De spelers van de laatste wedstrijd ruimen op en vegen aan.
23. Na afloop van de tennisdag dient het clubgebouw schoon en netjes achterlaten te worden.
 
KOSTEN DEELNAME WINTERCOMPETITIE 2018 – 2019
24. Kosten per persoon bij deelname aan 1 categorie is € 15,00.         
25. Kosten per persoon bij deelname aan 2 categorieën (HD/DD en Mix) is    € 20,00.
26. De verschuldigde bedragen dienen vòòr aanvang 1e wedstrijddag te zijn overgemaakt.  
27. Betaling op bankrekeningnummer NL21RABO0305.8211.80 tnv ZNEO ovv wintercompetitie 2018-2019
28. Tijdige betaling is noodzakelijk om te kunnen spelen. 
      Bovendien val je de penningmeester dan niet onnodig lastig waarvoor nu reeds onze dank.
 
WEBSITE WWW.ZNEO.NL
HOUD DE WEBSITE WEKELIJKS IN DE GATEN IN VERBAND MET EVENTUELE UITVAL OF ROOSTERWIJZIGINGEN
 
DE WEDSTRIJDCOMMISSIE  
De wedstrijdcommissie zal alles in het werk stellen om iedere deelnemer met veel plezier te laten deelnemen
 aan de wintercompetitie 2018-2019. Laten we dat samen doen.
 
Joost Bouma      
Egbert Euser       
Jacob Borgman (wedstrijden@zneo.nl)